Fortinet security for Microsoft 365 – Cloud-based Productivity Brings New Risks

S migracijom korisnika u cloud rješenja pojavljuje se i novi rizici od kojih se kompanije moraju zaštititi. Kroz godine Microsoft 365 je postao dominantno rješenje koje koriste poslovni korisnici za komunikaciju, bilo da koriste email sustav, sustav za pohranu podataka, sustave za online komunikaciju,…

U svrhu zaštite i kako bi objasnio korisnicima sve mogućnosti Fortinet je izdao dokument s tri ključne strategije koje se moraju zadovoljiti kako bi imali sigurnu i nadziranu Microsoft 365 okolinu:

https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/ebook/ebook-3-key-questions-to-secure-your-microsoft-office-364-deployment.pdf

 

U nastavku ćemo više informacija reći samo za prvu strategiju: Email Security.

FortiMail, Fortinet rješenje za email zaštitu, od verzije FortiMail 6.4.0 ima i podršku za real-time skeniranje poruka koje se skeniraju odmah čim pristignu u korisničke mailbox-ove na Microsoft 365 sustav. Osim real-time skeniranja postoje i mogućnosti on-demand skeniranja poruka koje su već isporučene u mailbox. Sve ovo se naziva Microsoft 365 threat remediation.

Ova funkcionalnost je dostupna za modele FortiMail 400F i veće i virtualne Fortimail VM02 i veće:

https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/data-sheets/FortiMail.pdf

Microsoft 365 protection workflow:

  1. Kreiranje administratorskog računa na FortiMail-u i spajanje na Microsoft 365.
  2. Kreiranje FortiMail antivirusnog, antispam, sadržaj (content) i DLP profila koji će se koristiti za skeniranje Microsoft 365 mailbox-ova. Za sve profile se podešavanju i akcije koje će se primijeniti a koje mogu biti: None, Discard, Personal quarantine, System quarantine, Move to folder.
  3. Podešavanje real-time i on-demand skeniranja kroz definirane politike na FortiMailu.
  4. Pregled statistika kroz Fortimail FortiView konzolu. Dostupne konzole: History, Mail Event, Antivirus, AntiSpam.

S ovakvom integracijom sva email komunikacija se može nadzirati i na nju se mogu primijeniti i sve politike koje bi primijenili i na sustave koje ste do sada možda imali na svojim lokacijama (Microsoft Exchange sustav).

 

Share this post