Posao u NetSafeu

Posao u NetSafeu

mjesto gdje vaše ideje dolaze do izražaja.

Join Netsafe. Your ideas matter here.

S našim znanjima u mrežnoj sigurnosti i svim našim distribucijama pomažemo preoblikovati industriju i osigurati naše poslovanje. Netsafe pretvara vaše ideje u odlične rezultate. Pridružite nam se!

Yes! Smart people wanted. Join us!

Naziv pozicije (radno mjesto):
Business Development Manager – Junior (Fortinet, Ixia, BackBox)

Opis posla:
– pronalaženje novih partnera te razvijanje partnerskog kanala za vendore iz naše ponude

– održavanje odličnih profesionalnih odnosa sa postojećim i budućim NetSafe partnerima

– pomoć partnerima pri odabiru odgovarajućih rješenja iz portfelja i prodajna pomoć tijekom faze nuđenja rješenja kupcu

– proaktivno traženje novih prodajnih prilika

– praćenje i održavanje prilika u prodajnom pipelineu

– držanje prezentacija partnerima, krajnjim kupcima i na različitim eventima

– dostizanje dogovorenih prodajnih ciljeva

Potrebna stručna sprema:
VSS, VŠS

Vrsta zaposlenja:
Neodređeno

Potrebne godine iskustva:
2 godine

Potrebno znanje jezika:
engleski

Vozačka dozvola:
B kategorija

Poznavanje rada na računalu:
Napredno

Ostali uvjeti:

– VŠS, VSS ekonomija, informatika, FER

– razumijevanje poslovnih procesa, odnosa, prodajnih ciklusa, ciljeva i potreba kupaca i partnera

– profesionalnost i odgovornost u radu, sklonost timskom radu

– samostalnost i proaktivnost u radnim zadacima

– prednost relevantno iskustvo na IT tržištu, po mogućnosti u sigurnosnim rješenjima

– prezentacijske i komunikacijske osobine

Mjesto obavljanja posla:
Zagreb

Županija rada:
Grad Zagreb

Job description

Business Development Manager / Sales representative

 

NetSafe is a regional value added distributor for IT security and networking solutions. With local offices in Bucharest, Zagreb and Sofia, we are currently seeking for an experienced Local sales representative in our office in Ljubljana.

 

Successful candidates have proven record in IT solution selling in Slovenia and excellent professional network. The person we are looking for is self-motivated, proactive and goal driven with excellent communications skills.

Responsibilities of Business Development Manager are:

– developing and growing partner channel network for vendors in our portfolio

– maintaining excellent relationship with current and future NetSafe partners

–  understanding business challenges, objectives and needs and propose adequate solutions from our vendor’s portfolio

– proactively searching for new opportunities and partners

– generating and closing opportunities for IT security projects

– supporting Partner led sales efforts to close opportunities

– delivering presentations to partners, end users and on events

– maintaining and monitoring partner pipeline and key opportunities

– achieving agreed quarterly sales goals

– proven ability to sell solutions and quota achievement

Requirements:

– at least 5 years of experience in sales in Slovenian IT market

– proven relationship building skills within major accounts and channel

– understanding of business organizations and their buying cycles

 demonstrated career stability

– self-motivated and goal driven

– excellent written, communication and presentation skills

 Education

– BS or equivalent experience, graduate degree preferred

Other

– B driving license

– Ability to travel within the territory (Slovenia)

– proficiency in English and Slovenian

 

Opis dela

Business Development Manager / Sales representative

 

NetSafe je regionalni distributer z dodano vrednostjo za IT varnost in omrežne rešitve. Z lokalnimi pisarnami v Bukarešti, Zagrebu in Sofiji, trenutno iščemo izkušenega lokalnega prodajnega zastopnika v naši pisarni v Ljubljani.

 

Uspešni kandidati, kateri so se izkazali v prodaji informacijskih rešitvi v Sloveniji in imajo odlično profesionalno mrežo. Oseba, ki jo iščemo, je motivirana, proaktivna in usmerjena v cilj z odličnimi komunikacijskimi sposobnostmi.

 

Naloge in zadolžitve Business Development Manager bodo:
– razvoj in naraščajoča mreža partnerskega kanala z vendorji v našem portfoliju

– vzdrževanje odličnih odnosov s sedanjimi in prihodnjimi partnerji NetSafe

– razumevanje poslovnih izzivov, ciljev in potreb ter predlagati ustrezne rešitve iz portfolija prodajalca – proaktivno iskanje novih priložnosti in partnerje – ustvarjanje in sklepanje priložnosti za projekte informacijske varnosti

– podporni partner vodi prodajna prizadevanja za zapiranje priložnosti

– predstavitve partnerjem, končnim uporabnikom in dogodkom

– vzdrževanje in spremljanje partnerskega plinovoda in ključnih priložnosti

– doseganje dogovorjenih četrtletnih prodajnih ciljev – dokazana sposobnost prodaje rešitev in dosežkov kvot

 

Zaželene osebne lastnosti:

– vsaj 5 let izkušenj na področju prodaje na slovenskem IT tržišču

– dokazane veščine v zvezi z gradnjo odnosov med veliki kupci in kanalov

– razumevanje poslovnih organizacij in njihovih ciklov odkupa

– dokazano karierno stabilnost – samomotiviran in ciljno usmerjen

– odlične pisne, komunikacijske in predstavitvene sposobnosti

 

 Izobrazba

– BS ali enakovredne izkušnje, stopnja izobrazbe je prednostna

 

Ostalo:

– vozniško dovoljenje B

– potovanja na ozemlju (Slovenija)

– znanje angleščine in slovenščine

Kontaktirajte nas

Kontaktirajte nas ispunjavam forme